Lesopark v Chodově nově

Chodovský lesopark v Lesní ulici byl místem pro sportování a procházky i v době mého mládí. Nyní prošel rozsáhlou revitalizací a nabízí spoustu cestiček pro sportování. Výborným doplňkem jsou tři místa na posilování v přírodě.

Zmapovali jsme možnosti běhání na několika okruzích v lesoparku. Vzhledem k profilům to nejsou žádné rovinky, ale zvlněné trasy.

Za počátek jsme vzali rozcestí v dolní části lesoparku u prvního posilovacího prvku.

Okruh 1 km

Okruh začíná od posilovacích prvků seběhem ke spodnímu vstupu do parku. Následuje zatáčka vlevo na chodník vedoucí na severním okraji – podél ulice Lesní – až do nejvyššího bodu, zde ostře vlevo podél vyhlídky s rybníčkem po pravé straně. Po začátku seběhu levou cestou máme 100m k místu výběhu.

Okruh 1,3 km

Začátek je stejný až do nejvyššího bodu, zde však neodbočíme ostře vlevo, ale jen mírně vlevo na pískovou cestu vedoucí k louce, držíme se co nejvíce vně parku u louky, po levé straně máme rybníček a stále se držíme na cestě co nejvíce vnějšího okraje parku až k seběhu u zahrádek.

Okruh 0,4 km

Začátek je opět u posilovacích prvků, avšak po několika metrech odbočíme vpravo nad zahrádky a držíme se na každé odbočce pravo.

Okruh 0,4 km

Trasa začíná cestou podél posilovacích prvků, držíme se stále vlevo až doběhneme zpět do místa startu.

Okruh 0,6 km

Trasa je stejná jako předchozí, akorát na poslední odbočce – na začátku klesání – odbočíme vpravo a běžíme nad zahrádky a zpět do místa startu.

Další dvě trasy u rybníčku jsme začínali na rozhraní asfaltové a dlážděné cesty u hráze rybníka.

Okruh rybník 0,8 km

Středem parku směrem k Lesní ulici, podél vyhlídky, za ní vlevo a směrem k louce, držet se co nejvíce vně lesoparku, podél rybníka a vpravo, potom na rozcestí ostře vlevo zpět do místa startu.

Okruh rybník 0,57 km

Seběhnout po hrázi rybníka a po jeho jižním břehu. Na konci údolí dvakrát vpravo k vyhlídce a pak již stále rovně do místa začátku.

Až se dostatečně proběhnete, můžete si zaposilovat na třech místech. Cviky jsou vysvětleny na tabulích.

Děkuji Hance Heiserové za proběhnutí tras.

Napsat komentář